NGO-VC

czyli „Nova” wizja współpracy z Venture Capital

Fundamenty fundacji

Ekosystem inicjatyw wspierających ludzi.

Wspieranie innowacji

Wspieranie, promowanie innowacji, przedsiębiorczości, komercjalizacji wiedzy lub wynalazków w Polsce i poza jej granicami służącej zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych seniorów i niesamodzielnych osób dorosłych.

Pomoc rzeczowa

Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej lub finansowej lub organizacyjnej na rzecz osób niesamowystarczalnych lub utalentowanych lub innowacyjnych projektów.

Wspieranie rozwoju

Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości lub innowacyjności oraz rozpowszechniania lub wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w kraju lub za granicą.

Wspieranie organizacyjne

Wspieranie organizacyjne lub rzeczowe lub finansowe projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczego w kraju lub za granicą.

Wspieranie innowacji i rozwoju

Otwieramy drzwi do mądrości i doświadczenia biznesowego! Nasza fundacja działa w pełnej harmonii z naszymi statutowymi zapisami, które obejmują:

  • Wspieranie, promowanie innowacji, przedsiębiorczości, komercjalizacji wiedzy lub wynalazków w Polsce i poza jej granicami, z myślą o zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych seniorów i niesamodzielnych osób dorosłych.
  • Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości lub innowacyjności oraz rozpowszechniania lub wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w kraju lub za granicą.

Innowacyjna Platforma Dla Przyszłych Liderów

Nasza fundacja stworzyła unikalną platformę, która łączy młode talenty z doświadczonymi biznesmenami, którzy osiągnęli prawdziwy sukces. Ci Mędrcy Biznesu oferują swoją wiedzę pro bono, pomagając przyszłym liderom unikać błędów i osiągać wybitne rezultaty. Wspólnie kształtujemy przyszłość, dzieląc się inspiracją i nauką, która przekształca marzenia w rzeczywistość.

Wspieramy Innowacje i Rozwój

Nasza działalność nie tylko kieruje się w stronę innowacji i przedsiębiorczości, lecz także wspiera rozwój techniki. Kreujemy nowe rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystko to z myślą o zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych seniorów i niesamodzielnych osób dorosłych.

Zapraszamy Cię do wspólnego działania! W Fundacji BlackRocks wierzymy, że dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i pasją, możemy tworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Dołącz do nas i bądź częścią zmian, które niosą zarówno sukces, jak i dobro społeczne.

Pomoc rzeczowa

Fundacja BlackRocks w pełni realizuje swoje statutowe zapisy, mając na uwadze:

  • Świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej lub organizacyjnej na rzecz osób niesamowystarczalnych, utalentowanych oraz innowacyjnych projektów.

Nasza misja idzie w parze z wartościami, które tworzymy i wzmacniamy w codziennych działaniach. Wierzymy w moc wsparcia oraz inspiracji, dlatego stworzyliśmy niezwykłą przestrzeń, gdzie obie te sfery harmonijnie się przenikają.

Zakreślając Ścieżkę Biznesowego Wzrostu

W biznesie warto mieć przyjaciół, którzy rozumieją wyzwania i kierują ku triumfowi. W Fundacji BlackRocks łączymy ambitnych przedsiębiorców z ekspertami i mentorami w ramach programu Business Angels. Dzięki wsparciu kapitałowemu, praktycznym wskazówkom i inspirującym rozmowom, zapewniamy pełne wsparcie dla rozwoju startupów. Razem podbijamy rynek, uczymy się od najlepszych i kształtujemy przyszłość gospodarki.

Świadomi, że wspólny sukces jest rezultatem wielowymiarowego wsparcia, przyjmujemy innowacyjne projekty pod nasze skrzydła. Tworzymy sieć relacji, która przekracza granice i wspólnie kształtuje przyszłość, tworząc przestrzeń dla twórczego rozwoju i nowych osiągnięć.

Dołącz do naszej społeczności, gdzie wartości, innowacje i wsparcie to elementy, które wspólnie formują drogę do sukcesu. Razem przekraczamy granice, inspirujemy i osiągamy cele, które przynoszą korzyści zarówno dla jednostek, jak i społeczności.

Wspieranie organizacyjne

Fundacja BlackRocks z pełnym zaangażowaniem realizuje swoje statutowe zapisy, zwracając uwagę na:

  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczego, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasza misja jest ukierunkowana na stworzenie przestrzeni, w której idea współpracy i rozwój gospodarczy są ze sobą splecione w sposób niezwykle twórczy.

MedTech – Przyszłość Zdrowia

Człowiek jest naszym największym skarbem, a medycyna nieustannie ewoluuje. Fundacja BlackRocks wierzy w potencjał MedTech, dlatego wspieramy nowatorskie rozwiązania, które idą w parze z naszymi wartościami. Będziemy wspierać przedsiębiorców i naukowców, którzy tworzą medyczne technologie przyszłości.

W szczególności, nasza strategia koncentruje się na otwieraniu nowych rynków z wysokim poziomem medycyny, takich jak Polska, Niemcy, Szwajcaria i USA. Dążymy do poprawy opieki zdrowotnej, skracając dystans między nauką a praktyką, aby każdy miał szansę na zdrowsze, bardziej komfortowe życie. Nasze działania przyczynią się do lepszej jakości opieki zdrowotnej na globalną skalę.

Marzenia o sukcesie powinny być poparte czynem. Samemu jest trudniej.

Marzenia przedsiębiorców to iskry potencjału, które mogą oświetlić drogę ku innowacyjności i sukcesowi. Nasza inicjatywa ma nie tylko inspirować, ale także dostarcza konkretne narzędzia i wsparcie, które zamieniają wizje w rzeczywistość. Witaj w świecie, gdzie zasilenie wiedzą to pierwszy krok, a inwestycje VC to cel ostateczny dzięki naszej sieci wspierających nas przedsiębiorców.

Wiedza – Fundament Wzrostu

Nasza działalność rozpoczyna się od dostarczenia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, którą osiągnęli doświadczeni biznesmeni i eksperci. Ci mentorzy pro bono służą jako źródło mądrości, pomagając młodym talentom unikać błędów i wykorzystywać możliwości. Wiedza ta stanowi fundament, na którym budujemy przyszłość.

Warsztaty i Wymiana Wiedzy – Twórcze Współkształtowanie

Organizujemy interaktywne warsztaty, gdzie przedsiębiorcy mogą spotkać się twarzą w twarz z mentorami, wymieniać pomysły i wypracowywać strategie. To miejsce, gdzie zaczynamy kształtować idee w projekty, a pytania prowadzą do odpowiedzi, które napędzają rozwój. Wspólnota zrzeszająca pasjonatów i ekspertów tworzy atmosferę współtworzenia, wzajemnej inspiracji i wsparcia.

Kapitał Seed i Business Angel – Siła Współpracy

Gdy idea jest już dobrze ukształtowana, przychodzi czas na zasilenie jej kapitałem. Dzięki współpracy z Business Angels, przedsiębiorcy otrzymują nie tylko finansowe wsparcie, ale również dostęp do wiedzy i doświadczenia tych, którzy odnieśli sukces. Kapitał Seed daje podstawy do urzeczywistnienia Proof of Concept, krocząc pewnym kierunkiem ku innowacyjności.

Proof of Concept i Market Run – Osiąganie Sukcesu

Na podstawie zdobytego kapitału, przystępujemy do etapu Proof of Concept, gdzie idea jest testowana w praktyce. Analizujemy wyniki, uczymy się z błędów i dokonujemy optymalizacji. Gdy dowiemy się, że koncepcja działa i ma potencjał na rynku, przechodzimy do fazy Market Run, zdobywając pierwsze grono klientów i dowodząc wartości Twojego produktu lub usługi.

Inwestycje VC – Wizja Rozwoju na Nowy Poziom

Po udanym Proof of Concept i sukcesie Market Run, jesteśmy gotowi do przyciągnięcia inwestycji Venture Capital w ramach naszej społeczności. To kapitał, który pomaga nam skalować naszą działalność, rozwijać zasięg rynkowy i realizować naszą wizję na znacznie większą skalę. Nasza innowacja staje się potęgą na rynku, przynosząc korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i inwestorom.

W naszej działalności kluczowe jest przejście od wiedzy po inwestycje VC, wypełnione etapami warsztatów, wymiany wiedzy, zdobywania kapitału w fazach Seed i Business Angel, aż po Proof of Concept i Market Run. To cykl, który napędza przyszłych liderów, tworzy wartość dla społeczeństwa i pozwala marzeniom zamienić się w udane biznesy.

Model NGO-VC

Nasz model opiera się na długoterminowym zaangażowaniu, wspierając przyszłych przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju. Stwarzamy warunki do budowania biznesów, które nie tylko osiągają sukces finansowy, ale także przyczyniają się do pozytywnych zmian społecznych.

Projekty, które mogą zmienić Przyszłość

Przykłady projektów, które mogą być zbieżne z celami Fundacji BlackRocks

Rozważamy wsparcie projektów o charakterze inteligentnego systemu monitorowania zdrowia w domu dla osób starszych. Projekty te zakładają stworzenie zaawansowanego urządzenia, które będzie rejestrować kluczowe parametry życiowe, takie jak tętno, ciśnienie krwi, poziom glukozy czy poziom tlenu we krwi. Dane te będą przesyłane do platformy IoT, gdzie analizowane będą w czasie rzeczywistym. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub nagłego spadku zdrowia, system automatycznie powiadomi opiekunów lub służby medyczne. Taka pomoc ma potencjał umożliwienia starszym osobom niezależnego życia w domu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stałą opiekę medyczną. Działając zgodnie z naszymi celami statutowymi, staramy się wspierać inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy jakości życia seniorów oraz podnoszenia standardów opieki zdrowotnej.

Inteligentny System Monitorowania Zdrowia w Domu

Rozważmy potencjalne wsparcie projektów związanych z rozwojem interaktywnych urządzeń medycznych, które wspierają opiekę paliatywną dla osób starszych. Projekty te zakładają stworzenie inteligentnych urządzeń medycznych, takich jak zaawansowany inhalator dla pacjentów z chorobami płucnymi. Urządzenia te nie tylko dostarczają leki, ale również monitorują postępy terapii. Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną, pacjenci będą mieli możliwość śledzenia swojego zdrowia oraz komunikowania się z lekarzem. Ponadto, interaktywne systemy dozowania leków mogą pomóc starszym osobom w regularnym przyjmowaniu odpowiednich dawek. Wspierając tego rodzaju projekty, dążymy do przyczynienia się do poprawy jakości opieki paliatywnej oraz dobrostanu pacjentów, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Interaktywne Urządzenia Medyczne do Opieki Paliatywnej

Rozważmy wsparcie projektu wykorzystującego wirtualną rzeczywistość (VR) w celu podniesienia jakości życia osób starszych w opiece paliatywnej. Nasza fundacja, zgodnie z celami statutowymi, angażuje się w analizę i wsparcie projektów, które wpływają na poprawę dobrostanu seniorów.

Projekt zakłada stworzenie systemu VR, który pozwoli pacjentom na udział w relaksujących wirtualnych podróżach, medytacjach i terapiach wizualnych. To rozwiązanie nie tylko pomoże w łagodzeniu bólu i stresu, ale również umożliwi pacjentom doświadczenie pozytywnych emocji i wspomnień. Wspierając tego rodzaju inicjatywy, kierujemy się naszymi statutowymi celami, które koncentrują się na doskonaleniu jakości życia osób starszych, w szczególności tych znajdujących się w fazie paliatywnej. Poprzez innowacyjne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, dążymy do zapewnienia pacjentom wyjątkowych doświadczeń, które wpływają na ich komfort i jakość codziennego życia.

Zdalna Opieka z Użyciem Wirtualnej Rzeczywistości

Popracujmy razem nad Twoim projektem

Czy masz innowacyjny pomysł, który może zmienić świat? Chcielibyśmy Cię zachęcić do podzielenia się nim z nami w Fundacji BlackRocks. Nasza misja to wspieranie ambitnych przedsiębiorców, którzy mają wizję odważnych inicjatyw. Jeśli Twoja idea związana jest z obszarem opieki paliatywnej, Internet of Medical Devices czy innymi dziedzinami MedTech, jesteśmy gotowi wspólnie pracować nad jej realizacją.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów i mentorów czeka, aby pomóc Ci rozwijać pomysł od etapu wstępnego po osiągnięcie sukcesu. Dostarczymy nie tylko wsparcia finansowego w fazach Seed i Business Angel, ale również wartościowej wiedzy, inspiracji oraz sieci kontaktów biznesowych.

Zapraszamy do zgłoszenia swojego pomysłu i dołączenia do naszej wspólnoty twórców zmian. Wspólnie możemy budować przyszłość, która ma znaczenie – razem nad Twoim projektem!

Skip to content